Zasady przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe oraz informacje o dokonywanych przez Państwa transakcjach za pomocą karty PROFIT będą przetwarzane przez administratora danych: P.H.U. Mervey Łukasz Bącik, ul.Słowackiego 49, 21-300 Radzyń Podlaski dla celów prowadzenia Programu PROFIT. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich możliwości Programu PROFIT. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, oraz informacjach o dokonywanych transakcjach za pomocą mojej karty PROFIT przez P.H.U. Mervey Łukasz Bącik, ul.Słowackiego 49, 21-300 Radzyń Podlaski w celach marketingowych (w tym otrzymywania informacji handlowych od Partnerów Programu PROFIT). Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych dla tych samych celów przez partnera Programu PROFIT. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Akceptuję, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/-am poinformowany/-a, że mój adres e-mail i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane do wyżej wymienionych celów, jeśli wyraziłem/-am na to zgodę powyżej. W każdej chwili mogę odwołać udzieloną zgodę pisząc na adres: P.H.U. Mervey ul. Łubińska 1A, 05-532 Łubna. Niezłożenie przeze mnie niniejszego oświadczenia należy uznać za brak zgody na przetwarzanie danych na warunkach w nim opisanych, nadal jednak będę mógł/mogła stać się uczestnikiem Programu PROFIT.